Publikační činnost

Prezentace na Symposiu "Bad und Kurortmedizin" v Bad Kissingen na téma"Notes on the Future of Spas in the World and Europe"
Och, Mankovecký, VUB 2019; Program Symposia v Bad Kissingen zde...


Prezentace na Symposiu "Bad und Kurortmedizin" v Bad Kissingen na téma "Remarks on the Use of EBM (Evidence Based Medicine) in Spa Research"
Mankovecký, Och, VUB 2019; Program Symposia v Bad Kissingen zde...


Budoucnost lázeňství, II. rozšířené vydání
Och, Mankovecký, Schlanger, Vylita, vydal Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. 2018 ISBN: 978-80-906398-1-2
English Abstract, Odborné recenze

Budoucnost lázeňství
Och, Mankovecký, Schlanger, Vylita, vydal Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. 2018 ISBN: 978-80-9063987-0-5

In Memory of Jana Zvárová: a Project for a Comprehensive Assessment of the clinical effect of Specifically Selected Natural Remedies on the treatment of Knee Ostearthritis
František Och, European Journal for Biomedical Informatics, Volume 14 (2018), Issue 2, ISSN 1801 - 5603

RIS3 Strategie lázeňství Ústeckého kraje
Účast na zpracování dokumentu Krajská příloha k národní RIS3 Ústecký kraj ke dni 25. 6. 2014 schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Dokument nemá ISBN. VÚB společně s UJEP a VUHU má zde konkrétní tři opatření (2014)

Balneological Care and Challenges of the 21st century
František Och, Výzkumný ústav balneologický, v.v.i., International Journal of Biomedicine and Health-care – Semantic Interoperability in Biomedicine and Healthcare, IJBH 2014, 2(1): 55-57, August 2014, ISSN 1805 - 8698, Česká verze článku

Objectification of a Choice of a Spa Treatment Plan for Arthritis of the Hip Joint
Och, Medonos, Dvořák, Zvárová Valenta, Hanzlíček, přednáška a poster EFMI STC 2013 – Data and Knowledge for Medical Decision Suport.


Finanční spoluúčast zaměstnanců, možný příspěvek ke konkurenceschopnosti
Ing. František Och, RNDr. Jiří Schlanger, Výzkumný ústav balneologický, v.v.i.
25. 3. 2013, Sborník Fontes rerum č. 46/2013, ISBN:978-80-86958-33-0
Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013