Publikační činnost

Finanční spoluúčast zaměstnanců, možný příspěvek ke konkurenceschopnosti
Ing. František Och, RNDr. Jiří Schlanger, Výzkumný ústav balneologický, v.v.i.
25. 3. 2013, Sborník Fontes rerum č. 46/2013, ISBN: 978-80-86958-33-0


Studie proveditelnosti – Rekonstrukce Vodoléčebného ústavu Kyselka
Mgr. Lucie Burešová, diplomová práce

Budoucnost lázeňství

Och, Mankovecký, Schlanger, Vylita, vydal Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. 2018 ISBN: 978-80-9063987-0-5


Budoucnost lázeňství, II. rozšířené vydání

Och, Mankovecký, Schlanger, Vylita, vydal Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. 2018 ISBN: 978-80-906398-1-2


Objectification of a Choice of a Spa Treatment Plan for Arthritis of the Hip Joint

Och, Medonos, Dvořák, Zvárová Valenta, Hanzlíček, přednáška a poster EFMI STC 2013 – Data and Knowledge for Medical Decision Suport

Balneological Care and Challenges of the 21st century

František Och, VÚB v.v.i., International Journal of Biomedicine and Health-care, IJBH 2014, 2(1): 55-57, August 145, 2014

 

Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013