• Aktuální výzkum

  Adaptace terapeutické krajiny Františkových Lázní na změny klimatu a zavádění ekonomicky efektivních mitigačních opatření hlavní řešitel RNDr. Jiří Schlanger. Bližší info zde...

  Strategický projekt inovace balneologie na pricipu mikro a nanobublinných technologií s účinky na kožní onemocnění hlavní řešitel MUDr. Ľubomír Mankovecký, CSc. Bližší info zde...

  Strategický projekt Národní Centrum Kompetence pro mikro a nanobublinné pokročilé technologie hlavní řešitel RNDr. Jiří Schlanger, pobočka Františkovy Lázně. Bližší info zde...

  Společné aktivity Exon a VÚB - Účast na platformě: Digital Health Platform Ústecký kraj, referenční místo Evropského Inovačního partnerství pro Aktivní a Zdravé Stárnutí, Och, Svoboda, Zubina, Mankovecký. Bližší info zde...

  Projekt Klinické hodnocení účinku přístroje SOMA.S u pacientů s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD),Mankovecký, Závorková, Och, Plíhalová, Zubina, Svoboda. Bližší info zde...
  Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013