Probíhající projekty

-    Memorandum o spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích ve vodní terapii v oboru mikro a nano bublin s předním evropským výrobcem této revoluční technologie. 

-     Memorandum o spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích inteligentního terapeutického zařízení v oboru alternativní medicíny na základě tvrdých dat pořízených metodologií medicíny založené na důkazech

Systematická rešerše ke klinickému hodnocení účinků vybraných přírodních léčivých zdrojů na artrózu kolenního kloubu, Lubomír Mankovecký, excelentní tým VÚB pro rozvoj lázeňství. 2015 a 2016, v edičním plánu na rok 2019.

Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013