Probíhající projekty

-    zpracování žádostí pro zapojení do národních a mezinárodních vědecko-výzkumných a vzdělávacích   projektů v rámci ESF a programů EU, programy na podporu příhraniční spolupráce, programy zahraniční rozvojové spolupráce prostřednictvím ČRA aj. 

-     zpracování a koordinace projektů různého typu a zaměření (řešení vědecko-výzkumných úkolů, partnerství, účast na vzdělávacích akcích a konferencích, zahraniční stáže atd.) se zapojením dalších spolupracujících subjektů.

Úvodní studie k projektu centralizovaného monitoringu vybraných léčivých minerálních vod, Mšené-lázně 2015. Výstupy budou využity pro žádost pro Bavorsko-Českou přeshraniční spolupráci. Město Františkovy Lázně je vedoucí partner, partnery jsou VÚB pobočka Františkovy Lázně, Bad Alexandersbad a Neualbenreuth - Sybillenbad pod názvem Projekt harmonizace ochrany, zachování a rozvoje lázeňství v česko-bavorském pohraničí. Bude podáno v roce 2019. František Och, Jiří Schlanger, Ondřej Mráz, Michaela Polidarová. Vnitřní zpráva VÚB 2017.

Systematická rešerše ke klinickému hodnocení účinků vybraných přírodních léčivých zdrojů na artrózu kolenního kloubu, Lubomír Mankovecký, excelentní tým VÚB pro rozvoj lázeňství. 2015 a 2016, v edičním plánu na rok 2019.
















Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013