Probíhající projekty

Identifikace a udržitelnost Terapeutické krajiny ve specifice území lázeňských míst ,Schlanger, Och, Šimek a kol. Bližší info zde...

Sociální, kulturní a technické aspekty udržitelného rozvoje rekultivované krajiny po těžbě , Prof. J. Barták, DrSc, Och, Mankovecký. Bližší info zde...

Společné aktivity Exon a VÚB - Účast na platformě: Digital Health Platform Ústecký kraj, referenční místo Evropského Inovačního partnerství pro Aktivní a Zdravé Stárnutí, Och, Svoboda, Zubina, Mankovecký. Bližší info zde...

Projekt Klinické hodnocení účinku přístroje SOMA.S u pacientů s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD),Mankovecký, Závorková, Och, Plíhalová, Zubina, Svoboda. Bližší info zde...
Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013