• O nás

  VÚB - Výzkumný ústav balneologický -  byl  zřízen 6. 6. 2011 jako veřejná výzkumná instituce (v.v.i.) podle zákona 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích.

  Výzkumný ústav balneologický je oborové výzkumné centrum se specializovanou činností v oblasti balneologie a zdravotnictví. Jedná se o vědeckovýzkumné pracoviště s regionální, celorepublikovou i zahraniční působností.


  Mise

  Uskutečňovat vědeckou, výzkumnou, informační, poradenskou a vzdělávací činnost v oblasti balneologie a v návazných medicínských oborech. Těmito aktivitami přispívat k rozvoji balneologie, zvyšování kvality lázeňské péče a konkurenceschopnosti lázní v národním i nadnárodním měřítku. Vedoucím motivem vědecké a výzkumné práce je využití Evidence Based Medicine (EBM), tj. medicíny založené na důkazech.  Vize

  Stát se vůdčím výzkumným pracovištěm v oboru balneologie nejen v ČR,  ale v celé střední Evropě. Jedinečné know-how uplatňovat ve spolupráci a partnerství s balneologickými a zdravotnickými subjekty v tuzemsku i v zahraničí, zejména v sousedních státech a vybraných destinacích ve východní Evropě a v Asii.  Vedení VÚB, v. v. i.

  Ředitel ústavu
  Ing. František Och

  Rada ústavu
  Ing. František Och, předseda
  Ing. Josef Bíža, místopředseda
  prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc, místopředseda
  MUDr. Ĺubomír Mankovecký, CSc., místopředseda
  RNDr. Ondřej Mráz, místopředseda
  Ing. Michaela Polidarová, místopředsedkyně
  RNDr. Jiří Schlanger, místopředseda

  Dozorčí rada ústavu
  Miluše Jarošíková, předsedkyně
  Jan Kuchař
  Mgr. Roman Marek
  RNDr. Pavel Sysel, CSc.

  Výzkumný ústav balneologický, v. v. i.  hodlá v rámci své výzkumné a vědecké  činnosti:
  « navázat na činnost  Výzkumného  ústavu balneologického  s. p. (VÚB s. p.), založeného v r. 1952 a zrušeného  v r. 1992, který po dobu svého působení nezastupitelně napomáhal k rozvoji balneologie v ČR a k prezentaci kvality českého lázeňství v zahraničí,
  « aplikovat významné vědecké poznatky na základě EBM pro klinickou praxi, lázeňskou léčebnou péči, ochranu zdraví občanů a vyšší kvalitu života,
  « přispět v rámci své činnosti k údržbě a ochraně přírodních léčivých zdrojů a napomáhat k jejich vhodnému využívání při udržení jejich potřebné kvality i kvantity,
  « podpořit, rozvíjet a realizovat progresivní vědecko-výzkumné projekty, studie a transfery moderních technologií v oblasti balneologie a navazujících medicínských oborů,
  « popularizovat výsledky vědy a výzkumu v oblasti balneologie doma i v zahraničí a vnášet je do praxe státního i soukromého sektoru,
  « rozvíjet a inovovat vzdělávání a informovanost občanů o kvalitě a nenahraditelnosti lázeňské léčebné péče a o unikátnosti přírodních léčivých zdrojů v ČR,
  « podílet se na podpůrných programech a grantech v ČR, EU i v zahraničí,
  « realizovat projekty obchodního, ekonomického a personálního modelu lázní, zdravotních a zdravotně sociálních institucí,
  « konzultovat a zpracovávat žádosti o uznání přírodního léčivého zdroje a  zpracovávat metodiky jeho užívání a ochrany, vč. další poradenské činnosti v balneologii.
  Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013