• Otevřená platforma pro pokročilé mikro a nanobublinné technologie

    Veřejná prezentace na téma Otevřená platforma pro mikro a nanobublinné pokročilé technologie na MSV Brno ze dne 9. listopadu 2021

    Otevřená platforma pro mikro a nanobublinné pokročilé technologie (dále jen Platforma), 11 účastníků (3 zakladatelé, 8 registrovaných účastníků). Platforma je otevřena i možným dalším účastníkům, především z oblasti fondů kolektivního investování, fondů kvalifikovaných investorů, případně nadačním a podpůrným fondům, subjektům výroby a obchodních služeb, na základě podpisu Veřejného prohlášení o vůli spolupracovat na přípravě projektu Národního centra kompetence pro mikro a nanobublinné pokročilé technologie, kteří budou registrováni Platformou. Registrace účastníka se řídí jednacím řádem Platformy. Účastníci Platformy budou spolupracovat především na psaní a koordinaci žádosti o dotaci TAČR, programová výzva Národní centra kompetence, která podle harmonogramu výzev TAČR by měla být vyhlášena v listopadu nebo prosinci 2021.Více zde...

    Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013