Reference

Projekt „Georgia Health Resort Development and Support by the Czech Republic 2012-2014“ , ČRA, 2012.

Projekt RIS3L ÚK – Strategie výzkumu lázeňství v ústeckém kraji, VÚB v.v.i., 11. 2013 (viz stránka Projekty)

Projekt Domu seniorů se zvláštním režimem Mšené-lázně, VÚB v.v.i., pilotní projekt červen 2014, 36 stran.

Studie Úspory energií v lázeňství a zdravotnictví, VÚB v.v.i., interní publikace září 2014, 28 stran

Výzkum vhodného léčebného plánu KK a Bederní Páteř, Lázně Mšené a. s. ve spolupráci s VÚB v.v.i., Mšené-lázně 2009 – 2010, aktualizace 2014, publikace dostupná na www.balneologie.euVýzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013