Lidské zdroje 

-    personální  poradenství  se zaměřením na oblast lázeňství a léčebné wellness

-    pracovní a profesní diagnostika se zaměřením na oblast lázeňství, léčebné wellness a zdravotně sociální zařízení

-    tvorba personálního modelu zdravotní nebo zdravotně sociální

-    tvorba systému pracovních pozic a kvalifikačních předpokladů pro odborné  lázeňské profese


Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013