Lidské zdroje 

-    vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, především v  lázeňství a balneologii

-    personální  poradenství  se zaměřením na oblast lázeňství a léčebné wellness

-    pracovní a profesní  diagnostika  se zaměřením na oblast lázeňství, léčebné wellness a zdravotně sociální zařízení

-    tvorba personálního modelu zdravotní nebo zdravotně sociální

-    tvorba systému pracovních pozic a kvalifikačních předpokladů pro odborné  lázeňské profese

-    studijní  cesty a pracovní stáže  v zahraniční

-    zájmové vzdělávání pacientů jako součást komplexní lázeňské léčby


Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013