Zaměření VÚB

Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce,  je již ze své podstaty zaměřena na následující vědecko-výzkumnou, konzultační a lektorskou  činnost:
 
- vědecká a výzkumná činnost za účelem objektivizace místa lázní v systému českého zdravotnictví ve smyslu Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., a to jak z hlediska přínosu v klinické efektivnosti zdravotního statusu pojištěnců, tak z hlediska makroekonomické efektivnosti,

- vědecká  a výzkumná činnost na úrovni aplikovaného výzkumu za účelem objektivizace účinků lázeňské léčby na základě EBM s cílem zvyšování efektivnosti úhrad ZP za lázeňskou léčbu v prostředí omezených zdrojů,

- vědecká a výzkumná činnost za účelem rozvoje lázeňství v regionu a v ČR za podmínek, které jsou stále méně příznivé,  pro udržení a rozvoj konkurenceschopnosti lázní v evropském měřítku,

- vědecká a výzkumná činnost za účelem hledání nových misí lázeňské léčby a fyzioterapie v návaznosti na zdravý životní styl a sport,

- vědecká a výzkumná činnost za účelem kvalitního využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů v ČR,

- výzkum a vývoj v modernizaci zařízení používaných při jímání a údržbě přírodních léčivých zdrojů a transfer moderních technologií v balneotechnice,

- výzkumu a vývoj moderních lázeňských zařízení používaných při balneoterapii,

- výzkum a vývoj  léčiv a doplňků ke stravě používaných při lázeňské léčbě a následné péči ve spolupráci s ošetřujícím lékařem,

- publikace výsledků vědy a výzkumu,

- odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti balneologie,

- vytváření prostředí pro odborná a společenská setkání pracovníků výzkumu, technického rozvoje státních institucí i privátního sektoru jak v regionálním tak i v mezinárodním rozsahu.
Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013