Wellness

Wellness je moderním prvkem současného životního stylu, spojujícím životní filozofii  „well beeing“ a  životním přístup „fitness“. Není tak pouhým ztvárněním  prožité aktivní relaxace krátkodobého lázeňského pobytu nebo relaxací ve specializovaném wellness hotelu. Můžeme je chápat jako trvalou touhu člověka po zdravém a aktivním životním stylu.
Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013