Balneoterapie

-    výzkum normativů  jednotlivých procedur využívaných při lázeňské léčbě (název výkonu, nositel výkonu, optimalizace času, popis provedení výkonu a popř. „technického zabezpečení“), podle možností s využitím Evidence Based Medicine (EBM)

-    výzkum pro zdokonalování stávajících a zavádění nových léčebných metod do programů léčebné lázeňské a zdravotní péče a ověřování jejich účinnosti

-    výzkum využití stávajících a nových léčebných metod do programů léčebné lázeňské a zdravotní péče o starší a křehké seniory (v rámci Ageing) a ověřování jejich účinnosti

-    preklinické analýzy a klinická hodnocení zdravotnických prostředků

-    výzkumná činnost pro začlenění jednotlivých výkonů a procedur do léčebného plánu pro jednotlivé indikace (počet procedur, jejich řazení, návaznost apod.); doporučení těchto postupů např. pro lázeňská zařízení, ambulantní pracoviště, zdravotní pojišťovny a jiné organizace


Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013