Balneotechnika

-    výzkum, vývoj a odborné řešení hydrogeologických a technických  úkolů spojených s jímáním (těžbou), vedením, akumulací, skladováním, ošetřováním, ochranou a využíváním přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod a dalších prostředků v komplexu lázeňské léčby

-    výzkum optimálního balneologického využití a ochrany přírodních léčivých zdrojů (PLZ) určujících základní statuty lázní  (minerální vody, přírodní léčivé plyny, peloidy)

-    výzkum pro rozvoj zřídelní základny, způsob provozování stávajících jímacích zdrojů ve vazbě na potenciální využívání nových jímacích zdrojů minerálních vod a sledování trendů odplynění a odvodnění zřídelních struktur

-    výzkum geologických, mikrobiologických, hydrobiologických, hydrochemických, fyzikálně-chemických a radioaktivních vlastností PLZ

-    výzkum možností  bioaugmentace přírodních lázeňských zdrojů peloidů a minerálních sedimentů, vč. aktualizace současného stavu PLZ v ČR

-    výzkum a vývoj využitelnosti a výroba doplňkových přírodních látek pro balneologické využití (extraktů, humátů, řas, mikroorganizmů a enzymů)


Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013