Balneotechnici a geologové

VÚB poskytuje odborné konzultace a poradenství v oblasti balneotechniky a geologie. 

VÚB se rovněž zapojuje do mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání, studijní cesty a pracovní stáže v zahraničí a výměnu zkušeností a know-how s ostatními evropskými zeměmi. K zapojení do těchto projektů zve odborné pracovníky lázní.

VÚB publikuje výsledky své vědecko-výzkumné činnosti v odborných časopisech a publikacích. Odkazy na vědecko-výzkumné projekty i publikační činnost zveřejňuje na svých webových stránkách.
Pro jednotlivé lázně VÚB zajišťuje analytické  práce a zpracování vzorků  minerálních vod, plynů a peloidů a také certifikované  laboratorními testy a zkoušky.


Další informace

Balneotechnika
Lidské zdroje
Projekty
Publikační činnost


Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013