Z Rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT ČR

Právní forma:

Veřejná výzkumná instituce

IČ:

86652061

Sídlo:

Prosek 174
41119 Mšené-lázně

Zřizovatel:

Obec Mšené-lázně, IČ:00264083

Stav subjektu:

Aktivní subjekt

Datum zápisu:

6. 6.2011Hlavní činnosti

Hlavní činností Výzkumného ústavu balneologického, v. v. i., (dále jen VÚB, v. v. i.) je základní i aplikovaný výzkum v oblastech balneomedicíny, balneoterapie, balneotechniky, balneoekonomiky, balneoinformatiky a v oborech souvisejících, uskutečňovaný v rámci regionu, ale i mimo něj. VÚB, v. v. i., dále zajišťuje zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v lázeňství a využití vědeckých poznatků v lázeňské praxi.


Další činnosti

 - Získávání, zpracování a rozšiřování vědeckých informací
 - Vydávání vědeckých publikací
 - Poradenská a popularizační činnost
 - Pořádání domácích i mezinárodních konferencí a seminářů

Další činnosti jsou  vykonávány za podmínek daných zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů; prováděna je na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů.
 - Projektování a analýzy v oboru Standardů léčebné péče a v oboru informatiky ve zdravotnictví
 - Odborné znalectví v oboru balneologie a přírodních léčivých zdrojů
Další činnosti jsou  je vykonávány za podmínek daných zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů; prováděna je na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů.Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013