Personalisté a manažeři

VÚB se zapojuje do mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání, studijní cesty a pracovní stáže v zahraničí a výměnu zkušeností a know-how s ostatními evropskými zeměmi. K zapojení do těchto projektů zve odborné pracovníky lázní.

V oblasti hodnocení kvality a spokojenosti zákazníků VÚB vyvíjí audit specializovaný na lázeňství.


Další informace

Hlavní činnosti:
Balneomedicína
Balneoterapie
Balneotechnika
Balneoekonomika
Balneoinformatika

Další činnosti:
Konzultační činnost
Lidské zdroje
Kvalita

Projekty


Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013