Balneomedicína

-    výzkum působení léčebných přírodních zdrojů na organismus (centrální a autonomní  nervový systém, imunitní systém, bolest, psychiku, hormonální systém, apod.) v rámci přístupu medicíny založené na důkazech.

-    výzkum a vývoj vybraných vyšetřovacích metod a postupů doporučených v rámci lázeňské léčby

-    výzkum pro stanovení úspěšnosti terapeutických léčebných postupů a vhodnosti (se snahou o optimalizaci) podle jednotlivých diagnóz

-    výzkum, vývoj a ověřování použitelnosti a účinnosti léčebných přípravků a zdravotnických prostředků, se vztahem   k efektivní lázeňské léčbě

-    výzkum a vývoj vedení zdravotnické dokumentace (informatika, legislativa, forenzní výzkum, apod.) pro zajištění interoperability IS

-    výzkum pro stanovení významu lázní jako center pooperační péče (např. náhrady kloubů, pooperační stavy páteře, amputace - následná rehabilitace  atd.)

-    prezentace pro preventivní a edukační programy pro jednotlivé indikace

-    vědecká a odborná publikační  činnost

Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013