Lékaři a terapeuti

VÚB se zapojuje do mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání, studijní cesty a pracovní stáže v zahraničí a výměnu zkušeností a know-how s ostatními evropskými zeměmi. K zapojení do těchto projektů zve odborné pracovníky lázní.
VÚB publikuje výsledky své vědecko-výzkumné činnosti v odborných časopisech a publikacích. Odkazy na vědecko-výzkumné projekty i publikační činnost zveřejňuje na svých webových stránkách.


Další informace

Balneomedicína
Balneoterapie
Lidské zdroje
Projekty
Publikační činnost


Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013