Léčebné lázně

VÚB nabízí poradenství a projekty v oblasti informačních systémů, standardizace léčebné péče, vytváření vhodných léčebných plánů s důrazem na jejich léčebnou i ekonomickou efektivnost, vytváření podnikových norem na jednotlivé procedury a projektů péče o přírodní léčivé zdroje a jejich ochranu.
Poskytuje rovněž pomoc při formulaci statutů lázeňských míst a objektivizaci podmínek omezujících či vymezujících zejména podnikání na lázeňských územích včetně expertní činnosti (znalecké posudky, apod.).


Další informace

Zaměření VÚB

Hlavní činnosti:
Balneomedicína
Balneoterapie
Balneotechnika
Balneoekonomika
Balneoinformatika


Další činnosti:
Konzultační činnost
Lidské zdroje
KvalitaVýzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013