Lázně

Výraz lázně intuitivně chápeme jako tradiční místo, kde je rozvíjena sekundární zdravotnická péče , v níž rozhodující úlohu sehrává využívání  místně jedinečného přírodního léčivého zdroje.  Tím  je podtrhován i genus loci jako soubor tradičních léčebně rehabilitačních postupů, významně doplňovaných o širší kulturní a společenské vyžití pacientů – klientů.

Lázeňský pobyt je déletrvající, v řádu týdnů a respektuje lékařem ověřenou diagnózu pacienta v návaznosti na konkrétní indikaci. Lázně jsou tak konkrétním naplněním lázeňského místa, což je obojí formulováno  platnou legislativou České republiky.
Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013