Kvalita 

-    výzkum chápání a rozvoje kvality lázeňské péče z pohledu poskytovatelů lázeňské péče (zejména zdravotní lázeňské péče) v ČR

-    průzkumy spokojenosti klientů v lázních ve vazbě na očekávanou a poskytovanou kvalitu lázeňské péče

-    výzkum  a  hodnocení  kvality poskytované lázeňské péče  pro jednoznačné hodnocení  lázeňských zařízení a wellness hotelů (výstupem je rating poskytovatelů lázeňské péče a léčebné wellness)

Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013