Kvalita 

-    výzkum chápání a rozvoje kvality lázeňské péče z pohledu poskytovatelů lázeňské péče (zejména zdravotní lázeňské péče) v ČR

-    průzkumy spokojenosti klientů v lázních ve vazbě na očekávanou a poskytovanou kvalitu lázeňské péče
Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013