Konzultační činnost

-    při přípravě a účasti na podpůrných programech a grantech

-    při pořádání domácích i mezinárodních konferencí a seminářů

-    při realizaci studií a projektů léčebného, obchodního, ekonomického a personálního modelu lázeňských subjektů, wellness, OLÚ, zdravotně-sociálních zařízení typu DS a DS se zvláštním režimem

-    při žádosti o uznání přírodního léčivého zdroje a metodice jeho užívání a ochrany

-    ekonomické, finanční a kapitálové poradenství, včetně služeb M&AVýzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013