Instituce

Rozvojová agentura Ústeckého kraje, Sdružení lázeňských míst ČR, Česká rozvojová agentura, Euroregion Labe, Ústecký kraj – pracovní skupina pro RIS3 ÚK, Karlovarský kraj, Česká unie sportu ÚK,

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i., Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v.v.i., , EuroMISE centrum s.r.o., Balneotherma Bratislava, TC AV ČR, Visegrad Fund, MPSV – pracovní skupina pro Ageing a Age management, Ústav informatiky AV ČR v.v.i., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Univerzita J.E. Purkyně, FZS,TRUST Energy sro.

Lázně Mšené a.s., Lázně Bludov s.p., Léčebné lázně Lázně Kynžvart, VOLAREZA Teplice aj.

Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013