Balneoinformatika 

-    Výzkum interoperability lázeňských informačních systémů na IS smluvních nemocnic ve smyslu Národní strategie elektronického zdravotnictví vydané MZČR.

-     výzkum elektronického zdravotního záznamu v souvislostech diagnostiky stavů vhodných k lázeňské léčbě a postlázeňského sledování pacienta, vzorové postupy využití zdravotního záznamu při rozhodování o použití Standardu lázeňského léčebného postupu

-    výzkum elektronických lékařských doporučení v oblasti fyzioterapie

-    výzkum a projektová podpora systémů ICT

-    výzkum systémů pro podporu rozhodování na bázi standardizace léčebných postupů

-    výzkum metod vytěžování nových znalostí z biomedicínských databází a bází znalostí

-    výzkum postupů a metod na zpracování a implementaci aktuálních i archivních dat o stavu, kvalitě, kvantitě a způsobu ochrany přírodních léčivých zdrojů v ČR

-     výzkum informačního zabezpečení Age management a Ageing
Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013