Indikace

Indikační zaměření lázeňské léčby přesně stanovuje právní úprava k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče která obsažena je v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 1/2015 Sb.) a zároveň v prováděcí vyhlášce (vyhláška č. 2/2015 Sb.) tzv. indikační seznam,  vydané MZ ČR

Indikační seznam zahrnuje výčet indikací dle Vyhlášky č. 2/2015 Sb. o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Ministerstvo zdravotnictví za účelem lepší orientace v těchto předpisech a k usnadnění aplikace předpisů v praxi zpracovalo:

Materiál k aplikaci zákonné úpravy v oblasti poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče - ke stažení na stránce MZČR v příloháchVýzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013