Balneoekonomika 

-    výzkum klinické, ekonomické a makroekonomické efektivnosti lázeňské léčebné péče s využitím HTA (Health Technology Assessment)

-    vývoj normativní kalkulace jednotlivých procedur vstupujících do standardů léčebných plánů

-    výzkum a podpora synergických efektů působení lázní v makroekonomice a ekonomice regionů

-    výzkum a implementace ekonomických modelů lázeňské péče v rámci systému zdravotních služeb od léčebné zdravotní prevence až po rehabilitaci a zdravotně-sociální péči

-    výzkum, poradenství a projektování pro ekonomické, finanční a kapitálové operace v oboru zdravotnických a zdravotně sociálních institucí (lázně, OLÚ, nemocnice, domy seniorů, domy seniorů se zvláštním režimem, atd.)

-    analýzy a zavádění nových motivačních nástrojů do řízení zdravotnických a zdravotně sociálních zařízení, např. typu ESOP nebo Finanční spoluúčasti zaměstnanců aj.

-    výzkumy a hodnocení spokojenosti pacientů v procesu lázeňské léčbyVýzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013